Övervakningsplan

Enligt Ellagen måste varje elnätsföretag ha en övervakningsplan. Planen ska visa att elhandelsföretaget inte diskriminerar andra parter på elmarknaden ur konkurrenssynpunkt.

Syftet med övervakningsplanen är att beskriva hur elnätsföretaget och övriga berörda delar inom Hjo Energi AB arbetar för att agera neutralt, objektivt och icke diskriminerande mot övriga aktörer på elmarknaden. Vi ska i riktlinjer och utbildning av anställda inom företaget ange vilka skyldigheter de har för att ingen diskriminering sker i företagets interna och externa arbete.

En gång per år ska en rapport publiceras som visar vilka åtgärder som vi har vidtagit enligt övervakningsplanen.

» Årlig rapport övervakningsplan 2023