Anslutning Fjärrvärme

Anslutning och installation undercentral 
Anslutningsavgift för en villa som ligger utmed befintlig kulvert, är 16.000 kr exkl moms (20.000 kr inkl moms), i övriga fall enligt offert.

Kostnad för att få en undercentral (värmeväxlare) komplett installerad (el och VVS) är
28.800 exkl moms, (36.000 kr inkl moms).

Undercentralen ersätter din nuvarande utrustning för både värme och varmvatten. Alltså behövs ingen separat varmvattenberedare.

Är du intresserad av fjärrvärme är vi tacksamma om du anmäler det till Hjo Energi för vår planering för framtiden. Är det flera villor i närheten av varandra, så ökar det möjligheterna att vi tar oss dit med fjärrvärmen.