Marknadsläget

Här kan du ta del av marknadsläget just nu.

Marknadsbrev V.3