Hjo Energi Elhandel AB

Hjo Energi Elhandel AB bedrivs sedan avregleringen 1996.

Närhet, service och lokal kännedom
Hjo Energi Elhandel har det lilla elbolagets fördelar med närhet, service och lokal kännedom.

Elens ursprung – Miljöpåverkan

Bolagets inköp av el år 2022 fördelar sig enligt följande:

  • Förnyelsebara energislag (vatten och vind) 71,1%
  • Kärnkraft 28,9%
  • Fossila bränslen 0,0%

Ovanstående produktion ger följande miljöpåverkan:

  • CO2-utsläpp 0,02 g/kWh
  • Radioaktivt högaktivt avfall 0,001 g/kWh


El, nät och skatt
Avregleringen gäller endast köp av själva elenergin. Som kund måste du också betala nätavgift och skatt. Kostnaden som du kan påverka genom leverantörsbyte utgör därför knappt en tredjedel av den totala elavgiften.

Nätavgift och skatt kan du endast påverka genom att minska din förbrukning av elenergi.

Diagrammet ovan visar fördelning mellan de olika elkostnaderna. I exemplet har vi utgått från en kund med en årsförbrukning på 10 000 kWh med enkeltariff och mätarsäkring 16 A.