Konsumentens Rättigheter

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos Hjo Energi. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om det är något som inte fungerar som det ska, om du tycker att vi gjort något fel eller om du är missnöjd med våra tjänster.

Vår kundservice kan hjälpa dig med alla sorts kundärenden. Vi rekommenderar att du tar kontakt med dem i första hand.

Dina rättigheter

I dokumentet nedan kan du läsa om dina rättigheter, klagomål, organ för rådgivning eller hjälp vid tvistlösning;

» Konsumentens rättigheter, klagomål

Dina rättigheter som konsument regleras i de allmänna avtalsvillkoren och i Ellagen. För att göra det enklare har vi lyft ut konsumentens rättigheter i Ellagen här;

» Ellagen kap 11

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda ditt avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingås.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev per post eller e-post). Du kan använda ångerblanketten i länk nedan, men du måste inte använda den. Tänk dock på att ange ditt namn, din anläggningsadress, kundnummer eller annan uppgift som härrör till det tecknade avtalet du vill ångra.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in
ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Betalning av redan levererad el
Om du bett om att el ska börja levereras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

Om du vill nyttja din ångerrätt meddelar du oss detta på telefon 0503-351 01 eller skickar in en ångerblankett på e-post till kundtjanst@hjoenergi.se, alternativt via brev till
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo

Det går att använda denna ångerblankett från konsumentverket:

» Ångerblankett

Så här behandlar Hjo Energi AB/Hjo Energi Elhandel AB dina personuppgifter efter den nya EU-lagen GDPR (General Data Protection Regulation)

Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare kunders integritet är viktigt för oss på Hjo Energi AB. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi har om dig och att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Den nya lagen GDPR som börjar att gälla from den 25 maj 2018 stärker medborgares och kunders rättigheter och våra skyldigheter som bolag skärps.

» För närmare information läs detta dokument