Fiber Privatperson

Anslut din fastighet till Hjo Energis fibernät

Efter många år av hög utbyggnadstakt av vårt stamnät når vi nu de flesta hushåll i Hjo Kommun med en mindre arbetsinsats om det inte redan finns en avsättning vid tomtgränsen. Om du är vill ansluta dig till vårt fibernät gör du en beställning på länken här nedan. I priset ingår installation av ett fibermodem (ONT) placerad direkt innanför husvägg.

Kunden ansvarar själv för grävning på sin egen tomt om det inte finns lämplig kanalisation sedan innan, antingen gör man detta själv eller anlitar en entreprenör. Glöm inte att använda tjänsten Ledningskollen innan du gräver för att få lägesinformation och i nödvändiga fall utsättning av kablar från andra nätägare så att inga ledningar skadas under grävarbetet. När du har grävt färdigt meddelar du oss så kommer vi ut och lägger ned kanalisation så att du kan återfylla schaktet.

Beställ fiberanslutning
Ledningskollen
Grävinstruktion

Beställ fibertjänst

När vi har installerat fibermodemet i din fastighet är det dags att beställa tjänst. Som fiberkund i vårt öppna stadsnät hos oss har du ett stort antal olika tjänster att välja emellan. Du vet väl att Hjo Energi är en av de som levererar internet- och tv-tjänster? Lokalproducerat bredband! Läs mer och beställ nedan.

Bredband

10 Mbit/s

299 kr/mån

Beställning

Bredband

100 Mbit/s

399 kr/mån

Beställning

Bredband

250 Mbit/s

499 kr/mån

Beställning

Bredband

500 Mbit/s

599 kr/mån

Beställning

Bredband

1000 Mbit/s 

899 kr/mån

Beställning

Digital-TV

 152 kr/mån

Beställning

För information om vilka tjänster du kan beställa via ditt fibermodem hänvisar vi till vår stadsnätsportal www.bosnet.se 

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice vid frågor, beställningar eller om du vill ha information om vilka tjänster vi tillhandahåller.