Stadsnät

Hjo Energi AB har satsat hårt de senaste åren på bredbandsutbyggnaden i Hjo kommun. Vi har gör och har gjort ett stort arbete de senaste åren för bygga upp ett bredbandsnät som ska vara ett öppet nät för kommunens invånare.

Det innebär att nätet skall vara öppet för olika operatörer och företag som vill hyra kapacitet och/eller sälja tjänster till anslutna företag och privatpersoner i Hjo Energis stadsnät.

Bosnet AB, är ett gemensamt bolag, ägt av energibolagen i Mariestad, Tibro, Karlsborg, Hjo och Tidaholm som ligger till grund för att våra kunder ska få en snabb och tillförlitlig uppkoppling. 

I samband med att fjärrvärmenätet byggts ut har optoslang (rör i vilka man förlägger fiberkabel) lagts ner samtidigt. Dessutom har vi tomrör på många platser sedan tidigare. 

Grunden för att bygga upp ett stamnät av fiber i Hjo tätort är därför bra och vi har även nått stora delar av landsbygden med våra fiberkablar. Många mil fiberkabel har installerats för kommunens telefoni och datanät samt för anslutning av företag, flerbostadshus och villor.

 

För intresseanmälan för anslutning till vårt fibernät följ denna länk www.bosnet.se