Strömavbrott

Om strömmen går rekommenderar vi att du kontrollerar följande:

  • Kontrollera att huvudströmbrytaren är tillslagen.
  • Om du har jordfelsbrytare, kontrollera den. Har jordfelsbrytaren löst ut? Återställ jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren löser ut igen, tag kontakt med din elinstallatör.
  • Har grannfastigheterna också strömavbrott? Kontakta Hjo Energi
  • Är hela bostaden strömlös – ingen lampa lyser? Kontrollera att alla säkringarna är hela i mätartavlan/mätarskåpet.
  • Är alla säkringar i gruppcentralen hela? Byt ut alla trasiga säkringar, går dessa igen kontaktar du din elinstallatör.