Elproduktion

Hur kommer jag igång?

För att koppla in en produktionskälla på vårt elnät behöver du tillstånd. Installationen av din produktionsutrustning ska i sin tur göras som en fast installation av behörig elinstallatör. Elinstallatören sköter kontakten med oss och hanterar för- och färdiganmälan som vi behöver för anslutningen. Ibland behövs bygglov för att få sätta upp din egen produktionskälla. Kontakta miljö- och byggkontoret för ansökan.

Elproduktion för eget bruk eller försäljning

Som småskalig elproducent kan du producera el både för att minska din egen förbrukning och för att sälja ut på nätet. Den elproduktion som ersätter din egen köpta el är dock den mest värdefulla för dig eftersom du med dagens skattesystem betalar mer för den el som du köper som privatperson, än vad du får betalt för den el som du säljer. Som småskalig elproducent har du möjlighet att sälja din el på marknaden.

Vad säger lagen?

För att kunna sälja din el krävs enligt ellagen att din produktion timmäts och du måste ha ett extra abonnemang och en ny mätare som klarar av att mäta både produktion och konsumtion. Från 1 april 2010 ändrades reglerna för producenter med säkringsabonnemang på högst 63A och med en anläggning om högst 43,5 kW. Lagen innebär att du som småskalig elproducent, som köper mer el än du matar in under ett år, inte behöver betala någon nätavgift för din produktionsanläggning.

Välj rätt utrustning

Utrustningen du väljer att installera måste uppfylla kraven för elsäkerhet och följa de krav som ställs för att anslutas till elnätet. På marknaden finns små produktionsenheter som du kan ansluta genom en vanlig stickpropp med är INTE tillåtna och kan vara farliga för elsäkerheten. Det är viktigt att installationen och anslutningen av din nya utrustning görs av en behörig elinstallatör som också hjälper dig med säkerhetsföreskrifter och sköter kontakten med elnätsbolaget.

Anslutning av produktionskälla

För att göra en installation av en småskalig anläggning måste du först kontakta en behörig elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss. När elinstallatören har utfört arbetet och anläggningen är klar för tillkoppling skickar han/hon in en färdiganmälan till oss.