Elnät

Hjo Energi ansvarar för elnätet, i huvudsak begränsat till Hjo tätort. Vi äger kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för eldistributionen.

Vår uppgift är att se till att strömmen transporteras hem till dig som abonnent. Antalet abonnenter i Hjo Energis nät är drygt 3 500.

Som nätbolag har vi ensamrätt på eldistributionen inom vårt geografiska område. Du kan alltså inte välja nätbolag. Är du osäker på vilket nätbolag du tillhör, framgår det av din elräkning. Hjo Energis nät är helt uppbyggt av markförlagd kabel, vilket innebär att vi normalt ej påverkas av dåligt väder i samma utsträckning som andra elnät. Nätet är så uppbyggt, att vi i de flesta fall, om det blir fel på en sträcka, kan leda strömmen en annan väg. Nätet är därför mycket driftsäkert och har få avbrott.

När det gäller gatubelysningen ansvarar vi för skötsel och drift i hela kommunen.