Elpriser

Vid frågor om avtal med fast pris ber vi Er kontakta kundservice för mer information.
Hos oss kan du köpa in elenergin enligt följande alternativ:

  • Börskopplat pris – elpriset följer prisförändringarna löpande
  • Timbaserat rörligt elpris – elpriset följer prisförändringarna löpande timme för timme
  • Anvisningspris – det elpris som erhålls om ej avtal tecknas


Börskopplade elpriser

Är du intresserad av elpriser som helt följer marknaden kan vi även erbjuda detta. Rent börskopplade elpriser kan vara mycket låga men kan också bli mycket höga. Över en längre tidsperiod bör normalt ett börskopplat pris bli totalt sett billigast, (jämför rörliga mot fasta räntor).
Börskopplat pris grundas på Hjo Energi Elhandels inköpskostnader för inköp av el och elcertifikat med ett pålägg på 4 ,00 (5,00) öre/kWh, bindningstid 3 mån.

Rörligt Elpris för augusti månad 2022 i elområde 3:

Elpris inkl elcert. öre/kWh
255,36 (319,20)

Priser inom parentes är inklusive moms.
Årsavgift tillkommer, 240 kr per år (300 kr inklusive moms).

Timbaserat rörligt elpris (timspot)
Du kan påverka dina elkostnader genom att styra elanvändningen till timmar på dygnet när elen är billigare. Du hittar elpriset för dygnets alla timmar på NordPool. Morgondagens priser presenteras omkring kl. 13.00 varje dag.

Kan du sänka din elkostnad med timmätning?

Du behöver hålla god koll på när du använder din el och styra elanvändningen till timmar med lågt elpris för att kunna sänka dina elkostnader. Om din elanvändning däremot är hög under timmar med högt elpris kan resultatet bli en högre kostnad. Prissättningen sker utifrån det timvisa spotpriset på NordPool för aktuellt elområde samt aktuellt månadspris för elcertifikat. Ett fast pålägg tillkommer med 4 öre per kWh exklusive moms (5 öre per kWh inklusive moms). Årsavgift tillkommer med 240 kr per år (300 kr inklusive moms).

Anvisningspris
Detta avtal tilldelas den kund som ej tecknat elavtal. Priset är vanligtvis högre och vi rekommenderar er att teckna ett av våra övriga avtal.
Anvisat pris grundas på Hjo Energi Elhandels inköpskostnader för inköp av el och elcertifikat med ett pålägg på 13,0 (16,25) öre/kWh.

Anvisningspris för augusti månad 2022 i elområde 3:

Elpris inkl elcert. öre/kWh
264,36 (330,45)

Priser inom parentes är inklusive moms.
Årsavgift tillkommer, 240 kr per år (300 kr inklusive moms).

Jämförpris leveransstart 2022-08-01 i elområde 3
Elpris öre/kWh inklusive elcertifikatsavgift, årsavgift och moms. Elnätkostnad ingår ej.

Avtalsform Lägenhet 2000 kWh Villa 5000 kWh Eluppvärmd villa 20000 kWh
Rörligt elprisavtal
334,20 325,20 320,70
Anvisat pris
345,45 336,45 331,95

Elområden
För information om elområden se; Förteckning över Sveriges elområden.