Elpriser

Hos oss kan du köpa in elenergin enligt följande alternativ:

  • Tidsbundet avtal – bestämt elpris/kWh under viss tid
  • Börskopplat pris – elpriset följer prisförändringarna löpande
  • Anvisningspris – det elpris som erhålls om ej avtal tecknas

Tidsbundet avtal
Ett tidsbundet avtal kan tecknas för olika lång tid.

Om du tecknar avtal med fast pris nu gäller priset med leveransstart 2021-12-01 för elområde 3:

Avtalstid 1 år öre/kWh 2 år öre/kWh 3 år öre/kWh
Fast pris inkl. elcert. 63,20 (79,00) 58,40 (73,00) 53,50 (66,88)

Priser inom parentes är inklusive moms.

Årsavgift tillkommer, 240 kr per år (300 kr inklusive moms).

Vi erbjuder även VattenEl EPD. Priset är 0,5 öre/kWh högre än övriga fastprisavtal. EPD (Environmental Product Declarations) är en varudeklaration som underlättar för kunden att själv bedöma hur miljöanpassad elen är. Certifikatet beskriver miljöpåverkan.

För längre avtal, samt priser för elområde 1,2 och 4, kontakta kundtjänst för dagsaktuellt pris.

Börskopplade elpriser
Är du intresserad av elpriser som helt följer marknaden kan vi även erbjuda detta. Rent börskopplade elpriser kan vara mycket låga men kan också bli mycket höga. Över en längre tidsperiod bör normalt ett börskopplat pris bli totalt sett billigast, (jämför rörliga mot fasta räntor).

Börskopplat pris grundas på Hjo Energi Elhandels inköpskostnader för inköp av el och elcertifikat med ett pålägg på 3,4 (4,25) öre/kWh, bindningstid 3 mån.

Rörligt Elpris för september månad 2021, område 3:

Elpris inkl elcert.  öre/kWh
101,28 (126,60)

Priser inom parentes är inklusive moms.
Årsavgift tillkommer, 240 kr per år (300 kr inklusive moms).

Anvisningspris

Detta avtal tilldelas den kund som ej tecknat elavtal. Priset är vanligtvis högre och vi rekommenderar er att teckna ett av våra övriga avtal.

Anvisat pris grundas på Hjo Energi Elhandels inköpskostnader för inköp av el och elcertifikat med ett pålägg på 13,0 (16,25) öre/kWh

Anvisningspris för september månad 2021, område 3:

Elpris inkl elcert. öre/kWh
110,28 (137,85)

Priser inom parentes är inklusive moms.
Årsavgift tillkommer, 240 kr per år (300 kr inklusive moms).

Jämförpris leveransstart 2021-12-01 elområde 3
Elpris öre/kWh inklusive elcertifikatsavgift, årsavgift och moms. Elnätkostnad ingår ej.

Avtalsform Lägenhet 2000 kWh Villa 5000 kWh Eluppvärmd villa 20000 kWh
Fast elpris 3 år
81,88 72,88 68,38
Fast elpris 2 år
88,00 79,00 74,50
Fast elpris 1 år
94,00 85,00 80,50
Rörligt elprisavtal
141,60 132,60 128,10
Anvisat pris
152,85 143,85 139,35

Elområden
För information om elområden se; Förteckning över Sveriges elområden.