Elpriser

Vid frågor om avtal med fast pris ber vi Er kontakta kundservice för mer information.
Hos oss kan du köpa in elenergin enligt följande alternativ:

  • Månadsbaserat rörligt elpris – elpriset följer prisförändringarna löpande
  • Timbaserat rörligt elpris – elpriset följer prisförändringarna löpande timme för timme
  • Tidsbundet avtal – kontakta kundtjänst för aktuella priser
  • Mixavtal – en mix av fast och börskopplat pris. Kontakta kundtjänst för aktuella priser
  • Anvisningspris – det elpris som erhålls om avtal ej tecknas

Månadsbaserat rörligt elpris (börspris)

Är du intresserad av elpriser som helt följer marknaden kan vi erbjuda detta avtal. Rent börskopplade elpriser kan vara mycket låga men kan också bli mycket höga. Över en längre tidsperiod bör normalt sett ett börskopplat pris bli billigast, (jämför rörliga mot fasta räntor).
Det börskopplade priset grundas på Hjo Energi Elhandels kostnader för inköp av el och elcertifikat med ett pålägg på 4,5 (5,625) öre per kWh och bindningstiden är en månad.

Månadsbaserat rörligt elpris för juni månad 2024 i elområde 3:

Elpris inkl. elcert i öre/kWh
37,56 (46,95)

Priser inom parentes är inklusive moms.
Årsavgift tillkommer med 240 kr per år (300 kr inklusive moms).

Timbaserat rörligt elpris (timspot)
Du kan påverka dina elkostnader genom att styra elanvändningen till timmar på dygnet när elen är billigare. Prissättningen sker utifrån Hjo Energi Elhandels kostnader för inköp av det timvisa spotpriset på NordPool för aktuellt elområde samt aktuellt månadspris för elcertifikat. Ett fast pålägg tillkommer med 4,5 (5,625) öre per kWh. Årsavgift tillkommer med 240 kr per år (300 kr inklusive moms). Bindningstid en månad.

Så fungerar Timbaserat rörligt elpris (timspot)
Med Timpris betalar du för den el du använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen. Med andra ord betalar du för ditt exakta förbrukningsmönster. Du har större möjlighet att påverka din elkostnad – till skillnad från avtalet Månadsbaserat rörligt elpris, som baseras på ett månatligt kollektivt förbrukningsmönster hos samtliga HjoTiBorgs elkunder med rörligt elpris i ditt elområde. Du behöver på så sätt inte betala för att andra väljer att använda el under de dyra timmarna. Du hittar elpriset för dygnets alla timmar på Mina Sidor eller i vår app, båda dessa tjänster är kostnadsfria. Elpriserna finns också att tillgå på NordPool. Morgondagens priser presenteras omkring kl. 13.00 varje dag.

Kan du sänka din elkostnad med timpris?

För att sänka din elkostnad med detta avtal behöver du hålla god koll på när du använder din el och styra elanvändningen till timmar med lågt elpris för att kunna sänka dina elkostnader. Om din elanvändning däremot är hög under timmar med högt elpris kan resultatet bli en högre kostnad.

Anvisningspris
Detta avtal tilldelas den kund som ej tecknat elavtal. Priset är vanligtvis högre och vi rekommenderar er att teckna något av våra övriga avtal.
Anvisat pris grundas på Hjo Energi Elhandels inköpskostnader för inköp av el och elcertifikat med ett pålägg på 13,00 (16,25) öre per kWh.

Anvisningspris för juni månad 2024 i elområde 3:

Elpris inkl. elcert. öre/kWh
46,06 (57,58)

Priser inom parentes är inklusive moms.
Årsavgift tillkommer med 240 kr per år (300 kr inklusive moms).

Jämförpris i elområde 3 för juni 2024
Elpris öre/kWh inklusive elcertifikatsavgift, årsavgift och moms. Elnätkostnad ingår ej.

Avtalsform 2 000 kWh (lägenhet) 5 000 kWh (villa/lägenhet) 20 000 kWh (villa)
Månadsbaserat rörligt elpris
61,95 52,95 48,45
Anvisat pris
72,57 63,57 59,07

Du har möjlighet att byta elleverantör. Det är du som elanvändare som ska göra ett aktivt val av elavtal. För att kunna fatta ett välinformerat beslut kan du använda dig av jämförelseverktyget Elpriskollen. Elpriskollen är ett oberoende jämförelseverktyg för avtal om leverans av el och tillhandahålls av Energimarknadsinspektionen. På Elpriskollen kan du enkelt jämföra priser och villkor för olika elavtal.

Elområden
För information om elområden se; Förteckning över Sveriges elområden.