Elpriser

Vid frågor om avtal med fast pris ber vi Er kontakta kundservice för mer information.
Hos oss kan du köpa in elenergin enligt följande alternativ:

  • Börskopplat pris – elpriset följer prisförändringarna löpande
  • Timbaserat rörligt elpris – elpriset följer prisförändringarna löpande timme för timme
  • Tidsbundet avtal – kontakta kundtjänst för information
  • Mixavtal – kontakta kundtjänst för mer information
  • Anvisningspris – det elpris som erhålls om ej avtal tecknas

Börskopplade elpriser

Är du intresserad av elpriser som helt följer marknaden kan vi erbjuda detta avtal. Rent börskopplade elpriser kan vara mycket låga men kan också bli mycket höga. Över en längre tidsperiod bör normalt ett börskopplat pris bli totalt sett billigast, (jämför rörliga mot fasta räntor).
Börskopplat pris grundas på Hjo Energi Elhandels inköpskostnader för inköp av el och elcertifikat med ett pålägg på 4 ,00 (5,00) öre/kWh, bindningstid en månad.

Rörligt Elpris för april månad 2023 i elområde 3:

Elpris inkl elcert. öre/kWh
78,25 (97,81)

Priser inom parentes är inklusive moms.
Årsavgift tillkommer med 240 kr per år (300 kr inklusive moms).

Timbaserat rörligt elpris (timspot)
Du kan påverka dina elkostnader genom att styra elanvändningen till timmar på dygnet när elen är billigare. Du hittar elpriset för dygnets alla timmar på Mina Sidor eller i vår app, båda dessa tjänster är kostnadsfria. Elpriserna finns också att tillgå på NordPool. Morgondagens priser presenteras omkring kl. 13.00 varje dag.

Så fungerar Timbaserat rörligt elpris (timspot)
Med Timpris betalar du för den el du använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen. Med andra ord betalar du för ditt exakta förbrukningsmönster. Du har större möjlighet att påverka din elkostnad – till skillnad från ett avtal med Rörligt elpris, som baseras på ett månatligt kollektivt förbrukningsmönster hos samtliga HjoTiBorgs elkunder med Rörligt elpris i ditt elområde. Du behöver på så sätt inte betala för att andra väljer att använda el under de dyra timmarna.

Kan du sänka din elkostnad med timpris?

Du behöver hålla god koll på när du använder din el och styra elanvändningen till timmar med lågt elpris för att kunna sänka dina elkostnader. Om din elanvändning däremot är hög under timmar med högt elpris kan resultatet bli en högre kostnad. Prissättningen sker utifrån det timvisa spotpriset på NordPool för aktuellt elområde samt aktuellt månadspris för elcertifikat. Ett fast pålägg tillkommer (balanskostnader och avgifter till marknadsaktörer och myndigheter ingår) med 4,5 öre per kWh exklusive moms (5,625 öre per kWh inklusive moms). Årsavgift tillkommer med 240 kr per år (300 kr inklusive moms). Bindningstid en månad.

Anvisningspris
Detta avtal tilldelas den kund som ej tecknat elavtal. Priset är vanligtvis högre och vi rekommenderar er att teckna ett av våra övriga avtal.
Anvisat pris grundas på Hjo Energi Elhandels inköpskostnader för inköp av el och elcertifikat med ett pålägg på 13,0 (16,25) öre/kWh.

Anvisningspris för april månad 2023 i elområde 3:

Elpris inkl elcert. öre/kWh
87,25 (109,06)

Priser inom parentes är inklusive moms.
Årsavgift tillkommer med 240 kr per år (300 kr inklusive moms).

Jämförpris i elområde 3 för april månad 2023
Elpris öre/kWh inklusive elcertifikatsavgift, årsavgift och moms. Elnätkostnad ingår ej.

Avtalsform Lägenhet 2000 kWh Villa 5000 kWh Eluppvärmd villa 20000 kWh
Rörligt elprisavtal
112,81 103,81 99,31
Anvisat pris
124,06 115,06 110,56

Elområden
För information om elområden se; Förteckning över Sveriges elområden.