Fakturainformation

Fakturan du får från Hjo Energi är en samlingsfaktura

Den omfattar:

 • avgift för elenergi till Hjo Energi Elhandel, din elleverantör
 • avgift för elnät till Hjo Energi, ditt nätbolag
 • avgift för bredband och kabel-tv till Hjo Energi
 • fjärrvärmekostnad till Hjo Energi
 • avgift för vatten till Hjo Kommun

Bor du i lägenhet betalar du inte för vatten via vår faktura. Denna avgift ingår då i din hyra.

Vid frågor om vatten hänvisar vi till Tekniska Kontoret, Hjo kommun, tel 0503-350 00.

Hur läser du din faktura?

Fakturan består av en eller två blad. På första sidan redovisas enbart summan för varje produkt (el, nät, bredband, kabel-TV, fjärrvärme och vatten).

Sidan två (baksidan) innehåller specifikationer för varje produkt. Ibland kan ytterligare ett blad behövas för specifikationerna.

Tanken med fakturans layout är att du ska få en överblick på första sidan och kunna hitta mer fullständiga uppgifter på följande sidor.

Avgift för elenergi och nät

För mer information om de olika avgifterna, se » Elpriser och » Nätavgifter. Där kan du också läsa om moms, energiskatt och andra avgifter, som ingår i de fakturerade beloppen.

Debiteringsrutiner för Hjo Energi och Hjo Energi Elhandel

 • Mätaren avläses månadsvis via fjärravläsning.
 • Debitering sker tolv gånger per år.
 • Fakturan kan levereras som pappersfaktura, epostfaktura eller efaktura till din internetbank.
 • Bankgiroavi skickas med fakturan. Önskar du betala med autogiro går det också bra!

Kravrutiner för Hjo Energi och Hjo Energi Elhandel

 • Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
 • För faktura som inte betalats senast förfallodagen skickas betalningspåminnelse/inkassokrav.
 • Om betalning ej görs före betalningspåminnelsens/inkassokravets fristdatum debiteras en extra avgift för utskick av krav. Avgiften är 180 kr och läggs på nästa faktura.
 • Leveransen av el får avbrytas om kunden försummar sina skyldigheter och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott.
 • Återinkoppling sker så snart vi erhållit betalning för hela vår fordran fram till avstängningsdagen samt betalning för själva återinkopplingen. Återinkopplingsavgiften är 350 kr under ordinarie arbetstid och 700 kr under icke ordinarie arbetstid.