Mikroproducent

Vi köper din överskottsel

Genom att använda egenproducerad el minskar du din elräkning. Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till oss.

Steg 1 – Anslut din el

För att ansluta din produktion till elnätet kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. Nätbolaget ordnar då ett inmatningsabonnemang så du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav. Du behöver inte ha Hjo Energi AB som elnätsbolag för att sälja din el till Hjo Energi Elhandel AB.

Mer information för att ansluta din mikroproduktionsanläggning till elnätet hittar du här.

Steg 2 – Kolla att du uppfyller kraven

  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag
  • Du framställer förnybar el
  • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW
  • Du måste vara fast ansluten till elnätet
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare
  • Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år

Information om de skatteregler som gäller för mikroproduktion hittar du hos Skatteverket

Steg 3 –  Bli elhandelskund hos Hjo Energi Elhandel AB

För att sälja ditt överskott till oss behöver du vara elhandelskund hos oss. Teckna avtal här om du inte redan är kund.

Steg 4 – Börja sälja din el

Som mikroproducent får du ersättning för din inmatade el på ordinarie fakturor varje månad. Ersättningen utgår från Nordpool Spot AS genomsnittliga timpris per timme i prisområde Stockholm(SE3) i SEK minus 1,7 öre/kWh exkl moms samt vid var månad gällande SVK grundavgift. Avtalet hittar du här

Exempel på uträkning för ersättning:

Man tar inmatningen till elnätet under en timme x den timmens timspotpris. Summera verje timme för sig på det viset för hela månaden. Dividera sedan med månadens alla kWh för att få fram ersättningens snittpris per kWh, exkl avdrag, för månadens produktion.