Solceller

Så här säljer du din överskottsel

För att ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav.

Kolla att du uppfyller kraven

Du behöver uppfylla följande för att vi ska kunna köpa din el:

– Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag

– Du framställer förnybar el

– Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW

– Du måste vara fast ansluten till elnätet

– Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare

– Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år

Hur fungerar solceller under moln och snö?

Solceller ger mest energi på sommarhalvåret men de slutar inte producera el bara för att det är molnigt eller för att det ligger snö på taket. Det behöver alltså inte vara soligt, bara ljust. En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Solceller omvandlar cirka 10-15 % av den inkommande solenergin till elektricitet.

Solpaneler kräver nästan inget underhåll

Solpaneler kräver nästan inget underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver inte rengöras eftersom deras verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts.

Solpaneler lagrar inte elen

Så länge det är ljust får du energi från solcellerna. När det blir mörkt slutar energiproduktionen. Solpaneler har ingen möjlighet att spara den el du inte använder, men du kan komplettera dina paneler med batterier för att ha energi även när solen gått ner. Du kan också sälja din överskottsel. Genom att mata in överskottselen på elnätet kan du sälja den till ett elbolag, som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder.

Här kan du hitta information om solceller:

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/