Elinstallation

Hjo Energis installationsavdelning har en heltäckande service för industri, offentliga förvaltningar och privata kunder. 

Vi utför belysnings-, el-, tele- och datainstallationer. Samtliga våra montörer har mångårig erfarenhet av elarbeten.

Du kan också köpa elmateriel hos oss, då vi har lagerförsäljning i Hjo Energis lokaler på Kvarngatan 11.