Nätavgifter

Nätavgift är den avgift du betalar för transport av elenergi genom elnätet. Denna ”fraktkostnad för el” faktureras av ditt nätbolag och är skild från kostnaden för själva elenergin, se Elhandel. Prisnivån för de nätavgifter du betalar står under tillsyn av Energimarknadsinspektionen.

Nätavgiften är uppdelad i en elöverföringsavgift och en abonnemangsavgift. Elöverföringsavgiften grundas på antal förbrukade kilowattimmar (kWh).

Säkringskunder

Säkringskunder kallas de kunder som har en mätarsäkring från 16A upp till 200A.

Prislista för elöverföringsavgift, nät
Elöverföringsavgift fr o m 2023-01-01

Typ av tariff Elöverföringsavgift per kWh exkl. moms Elöverföringsavgift per kWh inkl. moms
Lägenhetstariff 30,60 öre 38,25 öre
Enkeltariff 27,10 öre 33,88 öre
Mellantariff 19,50 öre 24,38 öre
Tidstariff, höglasttid * 39,50 öre 49,38 öre
Tidstariff, låglasttid * 14,00 öre 17,50 öre

*Tidstariff
Detta innebär att du under vintermånaderna (november – mars) betalar ett högre pris på veckodagar (måndag – fredag, kl. 06-22 verk 2 och ett lägre pris på natt och helg, verk 1).

Ur tariffsynpunkt gäller vintertid även de dagar som det är sommartid under mars månad.

Övriga månader gäller det lägre priset, verk 1. Tiden då den högre tariffen tillämpas kallas höglasttid, eftersom efterfrågan på el då är stor och produktionskostnaderna höga. Tiden för den lägre tariffen kallas låglasttid.

Energiskatt
Energiskatt tillkommer på elöverföringsavgiften ovan. För 2023 är den fastställd till 39,2 öre per kWh (49 öre inkl. moms).

Prislista för abonnemangsavgift
Abonnemangsavgift (säkringsavgift) per år fr o m 2023-01-01. Priserna anges både exkl. moms och inkl. moms (inkl. moms inom parentes):

Säkring (A) Lägenhets- tariff Enkeltariff Mellantariff Tidstariff
16 800 kr (1000 kr)
16 1729kr (2161kr) 3368kr (4210kr) 2280kr (2850kr)
20 2540kr (3175kr) 4660kr (5825kr) 2965kr (3706kr)
25 3390kr (4238kr) 3838kr (4798kr)
35 4974kr (6218kr) 5421kr (6776kr)
50 7308kr (9135kr) 7680kr (9600kr)
63 9277kr (11596kr) 9599kr (11999kr)
80 11581kr (14476kr) 12058kr (15073kr)
100 14603kr (18254kr) 14998kr (18748kr)
125 18389kr (22986kr) 18650kr (23313kr)
160 23682kr (29603kr) 23784kr (29730kr)
200 29712kr (37140kr) 29624kr (37030kr)

Abonnemangsavgiften bestäms av mätarsäkringens storlek i ampere (A).

Förutom avgifterna i tabellen tillkommer en mindre avgift till elberedskap, Elsäkerhetsverket och Nätmyndigheten, f n 54,65 kr/år (68,31 kr/år inkl. moms).

Effektkunder

Effektkunder kallas de kunder som har en mätarsäkring över 200A.

Närmare information om tariffer och bestämmelser finns att läsa i detta dokument.