Nätavgifter

Nätavgift är den avgift du betalar för transport av elenergi genom elnätet. Denna ”fraktkostnad för el” faktureras av ditt nätbolag och är skild från kostnaden för själva elenergin, se Elhandel. Prisnivån för de nätavgifter du betalar står under tillsyn av Energimarknadsinspektionen.

Nätavgiften är uppdelad i en elöverföringsavgift och en abonnemangsavgift. Elöverföringsavgiften grundas på antal förbrukade kilowattimmar (kWh).

Säkringskunder

Säkringskunder kallas de kunder som har en mätarsäkring från 16A upp till 200A.

Prislista för elöverföringsavgift, nät
Elöverföringsavgift fr o m 2024-01-01

Typ av tariff Elöverföringsavgift per kWh exkl. moms Elöverföringsavgift per kWh inkl. moms
Lägenhetstariff 30,90 öre 38,63 öre
Enkeltariff 27,40 öre 34,25 öre
Tidstariff, höglasttid * 39,90 öre 49,88 öre
Tidstariff, låglasttid * 14,10 öre 17,63 öre

*Tidstariff
Detta innebär att du under vintermånaderna (november – mars) betalar ett högre pris på veckodagar (måndag – fredag, kl. 06-22 verk 2 och ett lägre pris på natt och helg, verk 1).

Ur tariffsynpunkt gäller vintertid även de dagar som det är sommartid under mars månad.

Övriga månader gäller det lägre priset, verk 1. Tiden då den högre tariffen tillämpas kallas höglasttid, eftersom efterfrågan på el då är stor och produktionskostnaderna höga. Tiden för den lägre tariffen kallas låglasttid.

Energiskatt
Energiskatt tillkommer på elöverföringsavgiften ovan. För 2024 är den fastställd till 42,8 öre per kWh (53,5 öre inkl. moms).

Prislista för abonnemangsavgift
Abonnemangsavgift (säkringsavgift) per år fr o m 2024-01-01. Priserna anges både exkl. moms och inkl. moms (inkl. moms inom parentes):

Säkring (A) Lägenhets- tariff Enkeltariff Tidstariff
16 834 kr (1043 kr)
16 1802kr (2253kr) 2394kr (2993kr)
20 2647kr (3309kr) 3114kr (3893kr)
25 3532kr (4415kr) 3999kr (4999kr)
35 5183kr (6479kr) 5649kr (7061kr)
50 7615kr (9519kr) 8003kr (10004kr)
63 9667kr (12084kr) 10002kr (12503kr)
80 12067kr (15084kr) 12564kr (15705kr)
100 15216kr (19020kr) 15628kr (19535kr)
125 19161kr (23951kr) 19433kr (24291kr)
160 24677kr (30846kr) 24783kr (30979kr)
200 30960kr (38700kr) 30868kr (38585kr)

Abonnemangsavgiften bestäms av mätarsäkringens storlek i ampere (A).

Förutom avgifterna i tabellen tillkommer en mindre avgift till Elberedskap, Elsäkerhetsverket och Nätmyndigheten, f n 54,65 kr/år (68,31 kr/år inkl. moms).

Effektkunder

Effektkunder kallas de kunder som har en mätarsäkring över 200A.

Närmare information om tariffer och bestämmelser finns att läsa i detta dokument.