Nätavgifter

Nätavgift är den avgift du betalar för transport av elenergi genom elnätet. Denna ”fraktkostnad för el” faktureras av ditt nätbolag och är skild från kostnaden för själva elenergin, se Elhandel. Prisnivån för de nätavgifter du betalar står under tillsyn av Energimarknadsinspektionen.

Nätavgiften är uppdelad i en elöverföringsavgift och en abonnemangsavgift. Elöverföringsavgiften grundas på antal förbrukade kilowattimmar (kWh).

Säkringskunder

Säkringskunder kallas de kunder som har en mätarsäkring från 16A upp till 200A.

Prislista för elöverföringsavgift, nät
Elöverföringsavgift fr o m 2022-01-01

Typ av tariff Elöverföringsavgift per kWh exkl.moms Elöverföringsavgift per kWh ink.moms
Lägenhetstariff 24,90 öre 31,13 öre
Enkeltariff 23,00 öre 28,75 öre
Mellantariff 15,40 öre 19,25 öre
Tidstariff, höglasttid * 36,00 öre 45,00 öre
Tidstariff, låglasttid * 9,90 öre 12,38 öre

*Tidstariff
Detta innebär att du under vintermånaderna (november – mars) betalar ett högre pris på veckodagar (måndag – fredag, kl 06-22 verk 2 och ett lägre pris på natt och helg, verk 1.

Ur tariffsynpunkt gäller vintertid även de dagar som det är sommartid under mars månad.

Övriga månader gäller det lägre priset, verk 1. Tiden då den högre tariffen tillämpas kallas höglasttid, eftersom efterfrågan på el då är stor och produktionskostnaderna höga. Tiden för den lägre tariffen kallas låglasttid.

Energiskatt
Energiskatt tillkommer på elöverföringsavgift ovan. För 2022 är den fastställd till 35,6 öre per kWh (44,5 öre inkl moms).

Prislista för abonnemangsavgift
Abonnemangsavgift (säkringsavgift) per år fr o m 2022-01-01. Priserna anges både exkl moms och inkl moms (inkl moms inom parentes):

Säkring (A) Lägenhets- tariff Enkeltariff Mellantariff Tidstariff
16 721 kr (901 kr)
16 1558kr (1948kr) 3034kr (3793kr) 2054kr (2568kr)
20 2288kr (2860kr) 4198kr (5248kr) 2671kr (3339kr)
25 3054kr (3818kr) 3458kr (4323kr)
35 4481kr (5601kr) 4884kr (6105kr)
50 6584kr (8230kr) 6919kr (8649kr)
63 8358kr (10448kr) 8648kr (10810kr)
80 10433kr (13041kr) 10863kr (13579kr)
100 13156kr (16445kr) 13512kr (16890kr)
125 16567kr (20709kr) 16802kr (21003kr)
160 21335kr (26669kr) 21427kr (26784kr)
200 26768kr (33460kr) 26688kr (33360kr)

Abonnemangsavgiften bestäms av mätarsäkringens storlek i ampere (A).

Förutom avgifterna i tabellen tillkommer en mindre avgift till elberedskap, Elsäkerhetsverket och Nätmyndigheten, f n 57,5 kr/år (71,9 kr/år inkl moms).

Effektkunder

Effektkunder kallas de kunder som har en mätarsäkring över 200A.

Närmare information om tariffer och bestämmelser finns att läsa i detta dokument.