Hjo Energi 75 år

Hjo Energi fyllde år den 1 oktober, då är det 75 år sedan Hjo stad tog över elnätet från Hjo Mekaniska Verkstad som byggt upp och drivit det sedan 1902. De första åren var det likström i kablarna men senare började bytte man till växelström. Hjo Stads elverk kallades vi då men i folkmun hette vi bara ”elverket”.

Elnät och elinstallationer jobbade man med fram till bolagiseringen 1987, då byttes namnet till Hjo Energi AB.

Verksamheterna breddades efter det och idag erbjuder vi fortsatt elnät och elinstallation, men även fjärrvärme och stadsnät (fiber och kabel-TV). Vi har även ett dotterbolag (Hjo Energi Elhandel) som säljer el.

Miljön och naturen är viktiga för oss. Vi har haft el-bilar i vår fordonspark sedan 2012 och under 2020 har vi satt upp flera publika elbilsladdare i Hjo för att främja allmänhetens nyttjande av elbilar. Allt fler solcellsanläggningar ansluts till elnätet samtidigt som gatlamporna byts ut till energisnåla LED-lampor. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet vilket ersatt olja som uppvärmning i stora delar av Hjo är nog däremot den enskilt största positiva miljöåtgärden vi gjort för Hjoborna.

Under 2020 har Vattenfalls ställverk vid Herreängen bytts ut till ett nytt, inomhusbetjänat ställverk, något som kommer betjäna Hjo stad och landsbygd under många år framöver. Detta är vi mycket glada över.

Det har hänt mycket under våra 75 år och vi ser än mer hända vid horisonten. Utmaningar väntar inom elnät, elhandel och bredband. Klimatomställningen har redan inletts och kommer garanterat att fortsätta ställa höga krav på oss. Vi hoppas kunna erbjuda teknik och tjänster till innevånarna i Hjo kommun länge framöver.

Det väntar mer spännande saker i framtiden. Följ med oss dit.