Fjärrvärmepriser

Från 2021-01-01

Kundkategori småhus

  • Fast avgift: 2 177 kr exkl moms
    (2 721,25 kr inkl moms)
  • Rörlig avgift: 64,30 öre/kWh exkl moms
    (80,4 öre/kWh inkl moms)

Kundkategori flerbostadshus, samfälligheter samt lokaler

  • Fast avgift: 0 kr
  • Rörlig avgift: 64,30 öre/kWh exkl moms
    (80,4 öre/kWh inkl moms)

Årskostnad för olika kundkategorier.

Samtliga priser är inklusive moms.

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år i kr Varav under året fast del i kr Varav under året rörlif del i kr
15 000 kWh 14 778 2721 12 056
20 000 kWh 18 796 2721 16 075
30 000 kWh 26 834 2721 24 113
40 000 kWh 34 871 2721 32 150

Kundkategori flerbostadshus, samfälligheter samt lokaler

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år i kr Varav under året fast del i kr Varav under året rörlig del i kr
80 000 64 300 0 64 300
193 000 155 124 0 155 124
500 000 401 875 0 401 875
1 000 000 803 750 0 803 750