Fjärrvärmepriser

Från 2023-01-01

Kundkategori småhus

  • Fast avgift: 2 500 kr exkl moms
    (3 125 kr inkl moms)
  • Rörlig avgift: 67,8 öre/kWh exkl moms
    (84,75 öre/kWh inkl moms)

Kundkategori flerbostadshus, samfälligheter samt lokaler

  • Fast avgift: 500 kr (625 kr inkl moms)
  • Rörlig avgift: 67,8 öre/kWh exkl moms
    (84,75 öre/kWh inkl moms)


Nedan ses årskostnad för olika kundkategorier

Samtliga priser är inklusive moms

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år i kr Varav under året fast del i kr Varav under året rörlig del i kr
15 000 kWh 15 837 3125 12 712
20 000 kWh 20 075 3125 16 950
30 000 kWh 28 550 3125 25 425
40 000 kWh 37 025 3125 33 900

Kundkategori flerbostadshus, samfälligheter samt lokaler

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år i kr Varav under året fast del i kr Varav under året rörlig del i kr
80 000 68 425 625 67 800
193 000 164 192 625 163 567
500 000 424 375 625 423 750
1 000 000 848 125 625 847 500

Prisjusteringen beror på ökade el- och bränslepriser.

Du som kund har rätt att begära förhandling, ansöka om medling samt att säga upp avtalet.