Fjärrvärmepriser

Från 2022-01-01

Kundkategori småhus

  • Fast avgift: 2 197 kr exkl moms
    (2 746,25 kr inkl moms)
  • Rörlig avgift: 64,90 öre/kWh exkl moms
    (81,13 öre/kWh inkl moms)

Kundkategori flerbostadshus, samfälligheter samt lokaler

  • Fast avgift: 0 kr
  • Rörlig avgift: 64,90 öre/kWh exkl moms
    (81,13 öre/kWh inkl moms)

Årskostnad för olika kundkategorier.

Samtliga priser är inklusive moms.

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år i kr Varav under året fast del i kr Varav under året rörlif del i kr
15 000 kWh 14 915 2746 12 169
20 000 kWh 18 971 2746 16 225
30 000 kWh 27 084 2746 24 338
40 000 kWh 35 196 2746 32 450

Kundkategori flerbostadshus, samfälligheter samt lokaler

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år i kr Varav under året fast del i kr Varav under året rörlig del i kr
80 000 64 900 0 64 900
193 000 156 571 0 156 571
500 000 405 625 0 405 625
1 000 000 811 250 0 811 250