Fjärrvärmepriser

Från 2024-01-01

Kundkategori småhus

  • Fast avgift: 2 800 kr exkl moms
    (3 500 kr inkl moms)
  • Rörlig avgift: 75,8 öre/kWh exkl moms
    (94,75 öre/kWh inkl moms)

Kundkategori flerbostadshus, samfälligheter samt lokaler

  • Fast avgift: 560 kr (700 kr inkl moms)
  • Rörlig avgift: 75,8 öre/kWh exkl moms
    (94,75 öre/kWh inkl moms)

 

Nedan ses årskostnad för olika kundkategorier

Samtliga priser är inklusive moms

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år i kr Varav under året fast del i kr Varav under året rörlig del i kr
15 000 kWh 17 713 3500 14 213
20 000 kWh 22 450 3500 18 950
30 000 kWh 31 925 3500 28 425
40 000 kWh 41 400 3500 37 900

Kundkategori flerbostadshus, samfälligheter samt lokaler

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år i kr Varav under året fast del i kr Varav under året rörlig del i kr
80 000 76 500 700 75 800
193 000 183 568 700 182 868
500 000 474 450 700 473 750
1 000 000 948 200 700 947 500