Föranmälan

För- och färdiganmälan vid nybyggnation

Om du bygger nytt och önskar ett nytt elabonnemang behöver du lämna in en föranmälan innan arbetet börjar och en färdiganmälan när anläggningen är klar för anslutning.

För att underlätta hanteringen av detta är vi nu anslutna till www.foranmalan.nu, Klicka på länken för att komma till sidan.