Elmätning

Avläsning
Elmätaren mäter din energiförbrukning i kilowattimmar (kWh).

Avläsning sker med fjärravläsning varje månad, vilket innebär att den på fakturan redovisade energiförbrukningen är den energi som förbrukats under månaden.

Extra kontroll
Är du osäker på om din elmätare är tillförlitlig? I de allra flesta fall fungerar elmätaren och skälet till hög energiförbrukning är något annat, t ex gamla hushållsapparater. Hör av dig till oss för diskussion. Se också vår sida med energispartips.

Instruktion nya elmätare
Under 2018 har vi börjat byta ut våra elmätarna och beräknas vara klara med detta arbete under 2023. I displayen på de nya mätarna kan du bläddra fram information. En beskrivning till detta kan du se här; Instruktion elmätardisplay.