Fjärrvärme

Hjo Energi producerar och levererar fjärrvärme till Hjo stad.

Panncentralen
1999 byggdes en fastbränslepanna på industriområdet på 3,5 MW (Megawatt) som eldas med skogsflis. Efterfrågan på fjärrvärme har ökat kontinuerligt och 2013 driftsattes ytterligare en panna på 8MW.

Reserv
Som reserv finns tre oljepannor, en på Odal (3,7 MW), en på Brandmannen (3,0 MW) samt en på panncentralen (7,0 MW). Detta innebär att även om flispannorna skulle få driftproblem, så kan fjärrvärmenätet hållas varmt med hjälp av oljepannorna.

Kulvertnät
Drygt 36 kilometer fjärrvärmekulvert (ledningar) hade grävts ner 2020 och 640 fastigheter har hittills anslutits till fjärrvärmenätet.

Miljö
Fjärrvärmesatsningen har därmed lett till att Hjo kommun klarar av, att med god marginal uppfylla sin del av de nationella mål som finns, att minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen.

Nackdelen är att utsläppen av kväveoxider, koloxid och stoft ökar något. Stora investeringar har gjorts i panncentralen för att minimera de negativa faktorerna.

Sammantaget är miljöeffekten klart positiv, vilket bl a redovisas i en analys av fjärrvärmeutbyggnaden utförd av miljökonsulten BJ Network.