Nu är det snart dags för utbetalning av elstöd till privatpersoner i elområde 3 och 4.

Du får elstöd om ditt namn stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Hur mycket du får beror på elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022.

Läs mer här