Den 1 januari 2023 höjer vi elnätsavgiften med i snitt 16 procent, i denna information vill vi förklara vad som påverkar prisjusteringen.

Bor du i lägenhet kommer du att betala cirka 20–25 kr extra i månaden, bor du i hus blir det en höjning med mellan 35–120 kr i månaden beroende på hur mycket el du förbrukar.

Elnätsavgiften är kostnaden för överföring av el till våra kunder, samt drift och underhållskostnader av elnätet. Elnätet är myndighetsreglerat vilket innebär att man inte själv väljer elnät, och alla våra avgifter måste vara skäliga och godkännas av staten. Höjningen täcker endast våra ökade kostnader för överliggande nät samt för våra nätförluster. Nätförluster är den el som går förlorad mellan nätägare och slutkund, elnätsföretagen måste ersätta dessa förluster genom att köpa in motsvarande mängd som gått förlorad. Nätförluster har alltid ingått i elnätsavgiften och är ingen ny avgift för elnätskunderna, de kraftigt stigande elpriserna har gett en ökad kostnad för inköp av förluster.

Förutom nya investeringar i elnätet till den viktiga omställningen i samhället, så arbetar vi kontinuerligt med att underhålla det befintliga elnätet med ny och förbättrad teknik. Detta ger oss bättre förutsättningar att förebygga driftstörningar och skapa ett stabilt och leveranssäkert elnät.

Mvh

Hjo Energi AB