Elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist. Du känner säkert igen begreppen, som alla tre handlar om att elen inte räcker till för att täcka användarnas behov.

I vinter finns det en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige, så kallad effektbrist. Då kan manuell frånkoppling bli aktuell. Om det skulle uppstå är det Svenska kraftnät som bestämmer hur mycket som ska kopplas bort, i vilket område och vid vilken tidpunkt. De skickar i så fall en order till oss som elnätsbolag och då har vi 15 minuter på oss att koppla bort elen till de kunder vi behöver koppla bort.

För dig som konsument skiljer sig egentligen inte en frånkoppling från ett vanligt strömavbrott. Vill du läsa mer om hur du kan förbereda dig för ett strömavbrott hittar du information på MSB:s hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Du som kund hos oss kan hjälpa till att bromsa behovet av frånkoppling genom att hålla nere din förbrukning. Varje kilowattimme räknas. Läs mer om Energimyndighetens kampanj på deras hemsida, och ta gärna del av denna film där Louise Aaro, ansvarig manuell förbrukningsfrånkoppling på Svenska kraftnät förklarar hur en frånkoppling går till.

Med gemensam kraft hjälps vi åt!