Är du intresserad av att läsa till distributionselektriker och skaffa dig kunskap om ett arbete med goda framtidsutsikter?

Läs mer på: https://skovde.se/barn-utbildning/vux-yh/Vuxenutbildning/varautbildningar/yrkesvux/distrubitionselektriker-pabyggnad/