Hjo Energi planerar att byta kabelskåpen som är över 40 år gamla då vi vill öka personsäkerheten och driftsäkerheten.

Närmare avisering om vilka tider ni blir strömlösa (normalt 4-5 timmar) återkommer vi med några dagar innan. Ni som arbetar hemifrån kan kontakta undertecknad så vi får kännedom om detta och kan minimera tiden ni blir strömlösa.

Med vänlig hälsning

Kenneth Eriksson
Hjo Energi AB
Elnät- och fjärrvärmechef