Hjo Energi AB kommer att tillgodoföra elpriskompensationen på den faktura som skickas ut inom de närmaste dagarna.

Beloppet kommer att läggas som ett tillgodo och ev. överskjutande belopp flyttas med till nästkommande månads faktura. Vi kommer alltså inte att betala ut överskjutande belopp.

Elpriskompensationen för december 2021, januari 2022 och februari 2022 gäller hushåll i hela landet. Ersättningsmodellen för den perioden är utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700kWh per månad och där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad. Det högsta trappsteget ligger på 2 000 kWh och uppåt per månad där kunden kommer att få 2 000 kr per månad.