Under Hjo Kulturveckor förvandlas 26 av Hjos elskåp till härliga konstverk. Deltagare i projektet är elever från Hjo folkhögskola och Guldkroksskolan samt amatörer och konstnärer från Hjo.

Temat är I have a dream och projektet pågår 13-27 september.

Projektet är ett samarbete mellan Hjo kommun, Hjo energi, Hjo Folkhögskola och Hjo Konstförening. Förhoppningen är detta blir ett återkommande evenemang där konstverken på våra elskåp byts ut till nya varje år.