Hjo kommun och Hjo Energi deltar i klimatmanifestationen Earth Hour genom att anordna ”en mörk timme” den 26 mars klockan 20.30-21.30 då all gatubelysning släcks ned. Detta är en symbolhandling för att visa vår vilja att vara med i omställningsarbetet för en hållbar planet.

Läs mer på Hjo kommuns hemsida.