Med anledning av ombyggnation av fibernätet som förser ert område måste vi göra ett avbrott i leveransen till boende i Grevbäck och Ulvhult med omnejd enligt kartan. Under avbrottet enligt ovan kommer ni att vara utan uppkoppling via ert fibermodem. Arbetet görs med anledning av att stärka upp nätet och möjliggöra fler anslutningar i ert område.

Vi beklagar eventuella olägenheter som detta medför för er, men ber också om er förståelse för vår strävan att bibehålla leveranssäkerheten till er.