För närvarande gräver vi på dessa platser:

Lundby vid nya skolan förstärker vi el- och fibernät. Till nya skolan ska el, fiber och fjärrvärme anslutas. Vid skolan kommer även en ny nätstation att byggas.

I Fridene bygger vi ut stadsnätet i området mellan Bilstorp och Fröjered. Vintern kommer styra i vilken takt arbetet fortskrider.

I Grevbäck bygger vi för närvarande ut stadsnätet runt Munkeberg.