Under våren kommer vi utföra planerade grävarbeten bland annat i Stadsparken och längs Hammarsvägen. Det är gamla elkablar som ska bytas ut för att ha ett så bra elnät som möjligt för våra kunder. Grävningsarbeten kommer också att utföras längs Repslagargatan, Vallgatan, Idrottsgatan och Kosackvägen, på dessa platser är det en högspänningskabel som ska bytas. I samband med arbetet kommer trafiken att påverkas i perioder och vi ber om överseende med eventuella störningar.