Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan HE Elhandel AB Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Elinstallation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Ordlista 
 
 
Här får du förklaring på några vanliga termer inom energiområdet.


Avreglering: Från 1 jan 1996 har en elkund rätt att köpa elenergin från vem han vill. Hyran av elledningarna (nätavgiften) är fortfarande ett monopol och betalas till den lokala nätägaren. Den del av elkostnaden som är avreglerad (konkurrensutsatt) utgör ungefär en tredjedel av elpriset.

Elcertifikat: Är en form av marknadsbaserat stöd inom energisektorn som ska stimulera förnybar elproduktion och syftar till att öka mängden el som produceras med hjälp av sol, vind, vatten och biobränsle.

Elhandelsföretag: Ett företag som handlar med el. På den svenska marknaden finns runt 200 elsäljare.

Energiskatt: Av Riksdagen beslutad skatt på energi.

Fjärrvärme: Uppvärmning av vatten för värme och varmvatten på central plats och som distribueras via nedgrävda ledningar till flera fastigheter.

Nätavgift: Den avgift du betalar för att elenergin du köper ska kunna transporteras hem till dig genom elnätet, dvs elenergins "fraktkostnad". Avgiften är uppdelad i två delar, en fast avgift och en rörlig. Den rörliga avgiften baseras på det antal kilowattimmar du förbrukar.

Elnätbolag: Ett företag som ser till att elenergin distribueras fram till din anslutningspunkt (normalt vid mätaren). Elnätbolaget äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att eldistributionen ska fungera. Varje elnätbolag har monopol, eller ensamrätt, på eldistributionen inom sitt geografiska område. Prisnivån på de nätkostnader du betalar står därför under tillsyn av Statens Energimyndighet.

Timmätare: Utrustning som mäter din elanvändning timme för timme och gör det möjligt för nätbolaget att samla in mätvärden dagligen.
Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600
0705-612 005  jourtjänst

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info Energiföretagen Sverige
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam