Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan HE Elhandel AB Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Elinstallation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Om oss - Allmänt  
 

Allmänt
Historik

Hjo Energis kontorsbyggnad

Hjo Energi AB (556031-7777) är ett helägt kommunalt bolag med säte i Hjo kommun. Företaget distribuerar el och fjärrvärme i Hjo tätort. Värmeverket togs i bruk hösten 1999 och nätet för fjärrvärmen är under fortsatt uppbyggnad.

I samband med fjärrfärmeutbyggnaden har ett nät för bredband och kabel-TV byggts upp. Nu byggs ett fibernät upp både i Hjo stad och i övriga kommunen.

Hjo Energi har även en installationsavdelning som utför installationer för industri, offentliga förvaltningar och privata kunder.

Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 bedrivs Hjo Energis elhandel av dotterbolaget Hjo Energi Elhandel AB.

Hjo Energi AB är moderbolag i en liten koncern som förutom dotterbolaget Hjo Energi Elhandel AB även äger 25% i Bredband Östra Skaraborg AB och via Hjo Energi Elhandel AB äger 30% i HjoTiborg Energi AB.

Vi sysselsätter 23 personer.

 

Styrelsen för Hjo Energi AB och Hjo Energi Elhandel AB består för närvarande av;

Styrelsledamöter

Catrin Hulmarker (ordförande)

Kjell Aldsten (vice ordförande)

Martin Tjernberg

Tore Nolberger

Merja Wester

Ersättare

Richard Bengtsson

Eva Blixth

Staffan Claar

Pierre Robert Rydén

Lars-Göran Svensson

 


Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600
0705-612 005  jourtjänst

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info Energiföretagen Sverige
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam