Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan HE Elhandel AB Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Elinstallation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Fjärrvärme - Anslutning  
 

Allmänt
Anslutning
Priser
Intresseanmälan

 

Schakt för fjärrvärmerör

Anslutning och installation undercentral 2013
Anslutningsavgift för en villa som ligger utmed befintlig kulvert, är 16.000 kr exkl moms (20.000 kr inkl moms), i övriga fall enligt offert.

Kostnad för att få en undercentral (värmeväxlare) komplett installerad (el och VVS) är
28.800 exkl moms, (36.000 kr inkl moms).

Undercentralen ersätter din nuvarande utrustning för både värme och varmvatten. Alltså behövs ingen separat varmvattenberedare.

Är du intresserad av fjärrvärme är vi tacksamma om du anmäler det till Hjo Energi för vår planering för framtiden. Är det flera villor i närheten av varandra, så ökar det möjligheterna att vi tar oss dit med fjärrvärmen.



Välkommen att kontakta oss!

Kenneth Eriksson - Elnät, Fjärrvärme
0503-351 11, kenneth@hjoenergi.se

Håkan Karlsson - VD

0503-35114, hakan@hjoenergi.se

Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600
0705-612 005  jourtjänst

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info Energiföretagen Sverige
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam