Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan HE Elhandel AB Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Elinstallation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Fjärrvärme - Allmänt  
 

Allmänt
Anslutning
Priser
Intresseanmälan

 

Skorsten vid panncentralen

Hjo Energi producerar och levererar fjärrvärme till Hjo stad.

 

Panncentralen
1999 byggdes en fastbränslepanna på industriområdet på 3,5 MW (Megawatt) som eldas med skogsflis. Efterfrågan på fjärrvärme har ökat kontinuerligt och 2013 driftsattes ytterligare en panna på 8MW.


Reserv
Som reserv finns tre oljepannor, en på Odal (3,7 MW), en på Brandmannen (3,0 MW) samt en på panncentralen (7,0 MW). Detta innebär att även om flispannorna skulle få driftproblem, så kan fjärrvärmenätet hållas varmt med hjälp av oljepannorna.


Kulvertnät
Drygt 36 kilometer fjärrvärmekulvert (ledningar) hade grävts ner 2015 och 640 fastigheter har hittills anslutits till fjärrvärmenätet.


Miljö
Fjärrvärmesatsningen har därmed lett till att Hjo kommun klarar av, att med god marginal uppfylla sin del av de nationella mål som finns, att minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen.

Nackdelen är att utsläppen av kväveoxider, koloxid och stoft ökar något. Stora investeringar har gjorts i panncentralen för att minimera de negativa faktorerna.

Sammantaget är miljöeffekten klart positiv, vilket bl a redovisas i en analys av fjärrvärmeutbyggnaden utförd av miljökonsulten BJ Network.

Fjärrvärmelag 1 juli 2008

Sveriges Riksdag har beslutat om en ny fjärrvärmelag som gäller från och med 1 juli 2008. Lagen omfattar alla som bedriver fjärrvärmeverksamhet i enlighet med definitionen i den befintliga ellagen.

Den nya lagen innehåller bestämmelser som syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka insynen i fjärrvärmeverksamheten. Våra avtal blir därmed mera lagreglerade och ställer krav på omarbetade avtalsvillkor. De gamla avtalsvillkoren gäller tills vi får nya, men villkoren ska samordnas med Konsumentverk och andra myndigheter, varför det kan dröja innan de nya avtalsvillkoren kommer på plats. Vi återkommer när det är klart. Den nya lagen innehåller bland annat krav på hur priset bestäms och var kunden kan finna information om priser. Förhandling, medling och uppsägningsrätt är nya begrepp i lagen.

Mer information om den nya lagen finns på Energimarknadsinspektionens hemsida www.ei.se

Fjärrvärmelagen kan du läsa i sin helhet här.

 

Välkommen att kontakta oss!

Kenneth Eriksson - Elnät, Fjärrvärme
0503-351 11, kenneth@hjoenergi.se

Håkan Karlsson - VD

0503-35114, hakan@hjoenergi.se

Anders Lagerroth - Panncentral

anders@hjoenergi.se

Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600
0705-612 005  jourtjänst

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info Energiföretagen Sverige
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam