Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan HE Elhandel AB Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Elinstallation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Faktura
 
 

Fakturan du får från Hjo Energi är en samlingsfaktura.

Den omfattar:

• avgift för elenergi till Hjo Energi Elhandel, din elleverantör
• avgift för elnät till Hjo Energi, ditt nätbolag
• avgift för bredband och kabel TV till Hjo Energi
• fjärrvärmekostnad till Hjo Energi
• avgift för vatten till Hjo Kommun
• avgift för renhållning till Hjo Kommun

Bor du i lägenhet betalar du inte för vatten och renhållning via vår faktura. Dessa avgifter ingår då istället i din hyra.

Vid frågor om vatten hänvisar vi till Tekniska Kontoret, Hjo kommun, tel 0503-350 00.

Vid frågor om renhållning hänvisar vi till Avfallsförbundet i Östra Skaraborg, tel 0500-46 87 35.


Hur läser du din faktura?

Fakturan består av en eller två blad. På första sidan redovisas enbart summan för varje produkt (el, nät, bredband, kabel-TV, fjärrvärme, vatten och renhållning).

Sidan två (baksidan) innehåller specifikationer för varje produkt. Ibland kan ytterligare ett blad behövas för specifikationerna.

Tanken med fakturans layout är att du ska få en överblick på första sidan och kunna hitta mer fullständiga uppgifter på följande sidor. 


Avgift för elenergi och nät

För mer information om de olika avgifterna, se » Elpriser och » Nätavgifter. Där kan du också läsa om moms, energiskatt och andra avgifter, som ingår i de fakturerade beloppen.


Debiteringsrutiner för Hjo Energi och Hjo Energi Elhandel

  • Mätaren månadsvis via fjärravläsning.
  • Debitering sker tolv gånger per år för abonnenter med en årsförbrukning över 15 000 kilowattimmar (kWh), fyra gånger per år för övriga.
  • Bankgiroavi skickas med fakturan. Önskar du betala via postgiro eller autogiro går det också bra.

Kravrutiner för Hjo Energi och Hjo Energi Elhandel

  • Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • För faktura som inte betalats senast förfallodagen skickas betalningspåminnelse/inkassokrav.
  • Om betalning ej görs före betalningspåminnelsens/inkassokravets fristdatum debiteras en extra avgift för utskick av krav. Avgiften är 150 kr och läggs på nästa faktura.
  • Leveransen av el får avbrytas om kunden försummar sina skyldigheter och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott.
  • Återinkoppling sker så snart vi erhållit betalning för hela vår fordran fram till avstängningsdagen samt betalning för själva återinkopplingen. Återinkopplingsavgiften är 350 kr under ordinarie arbetstid och 700 kr under icke ordinarie arbetstid.


Välkommen att kontakta oss!

Birgitta Lagerroth - Kundtjänst
0503-351 01, birgitta@hjoenergi.se

Monika Kronquist - Kundtjänst, Elförsäljning
0503-351 09, monika.k@hjoenergi.se

 

Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600
0705-612 005  jourtjänst

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info Energiföretagen Sverige
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam