Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan HE Elhandel AB Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Elinstallation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Elsäkerhet - Våtutrymmen  
 
Allmänt
Inomhus
Utomhus
Köket
Våtutrymmen
Jordfelsbrytare
Har ditt badrum uttag för 230 V?
Vägguttag för 230 (220) V är numera tillåtna i badrum om de är jordade och skyddade av en jordfelsbrytare. Har ditt badrum ett sådant vägguttag får du ansluta t ex hårtork eller locktång. Dammsugare får användas om golvet är torrt.

Om eluttaget i ditt badrum inte är skyddat av jordfelsbrytare får du endast använda det till rakapparat och eltandborste eftersom spänningen inte får överstiga 110 volt. Du får t ex inte koppla in en radio eller en hårtork i det uttaget eftersom de har för hög effekt!

Tänk på att det är lika olämpligt att använda hårtork eller locktång i badrummet även om de är anslutna till uttag utanför badrummet.Välkommen att kontakta oss!

Tony Karlsson
- Elinstallation
0503-351 04, tony@hjoenergi.se
Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600
0705-612 005  jourtjänst

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info Energiföretagen Sverige
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam