Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan HE Elhandel AB Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Elinstallation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Elsäkerhet - Jordfelsbrytare  
 
Allmänt
Inomhus
Utomhus
Köket
Våtutrymmen
Jordfelsbrytare
Jordfelsbrytaren kan rädda liv!
Jordfelsbrytaren skyddar om höljet på en apparat - ojordad såväl som dubbelisolerad - blir spänningsförande.

Den skyddar också om du kommer åt spänningsförande delar i elektriska apparater.

Den bryter strömmen om skyddsledaren på en jordad apparat blivit felkopplad eller drabbats av kabelbrott eller glappkontakt.

Den skyddar om vatten blir strömförande.

Den skyddar mot brand genom att bryta strömmen vid läckströmmar mot jord.

Jordfelsbrytaren är en automatisk strömbrytare som känner av farliga läckströmmar, dvs strömmar som går fel väg i elinstallationen. Den är mycket känslig och snabb. Redan 30 milliampere (mindre än strömmen i en liten ficklampa) räcker för att strömmen ska brytas på ett ögonblick (inom 0,2 sekunder). Med jordfelsbrytaren begränsas felströmmen, eller läckströmmen, alltså till helt ofarliga nivåer och säkerheten för både liv och egendom blir betydligt högre.


Bara befogade avbrott
Jordfelsbrytaren löser bara ut när det är befogat. Till synes omotiverade strömavbrott beror i så gott som samtliga fall på att någon del av installationen eller någon elapparat inte är i säkert skick. Det lönar sig alltid att söka upp orsaken till felet, innan det leder till en brand eller annat olycksfall.

Genom att montera flera jordfelsbrytare kan man minimera inverkan av ett stopp - t ex en separat brytare för kyl och frys. Åsknedslag kan leda till att jordfelsbrytaren bryter strömmen men det inträffar ytterst sällan i tät bebyggelse med neddragna kablar. För den som bor i ett område med friledningsnät finns varianter och filter, som även klarar andra former av strömstötar, sk spikar, som ibland uppkommer vid åsknedslag i elnätet.


Det finns tre olika typer av jordfelsbrytare
• för elcentraler som skyddar hela eller delar av anläggningen
• i huset inbyggda i vägguttag
• flyttbara jordfelsbrytare, t ex för extraskydd vid arbeten
  med elapparater utomhus


Installera idag!
Nästa liv jordfelsbrytaren räddar kan vara ditt eller dina barns. Du har helt enkelt inte råd att vara utan!Välkommen att kontakta oss!

Tony Karlsson
- Elinstallation
0503-351 04, tony@hjoenergi.se
Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600
0705-612 005  jourtjänst

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info Energiföretagen Sverige
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam