Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan HE Elhandel AB Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Elinstallation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Elsäkerhet - Inomhus
 
Allmänt
Inomhus
Utomhus
Köket
Våtutrymmen
Jordfelsbrytare
Byt ut gamla sladdar och uttag
Har du gamla lampor med ställbara leder hemma? Kasta dem - eller låt en fackman reparera dem. Risken är stor att ledningens isolering är sönderskavd och då är lampan livsfarlig.

Gå igenom ditt hem och byt ut alla gamla sladdar. De torkar och spricker och kan orsaka kortslutning. Byt även ut vägghöljen omedelbart om det uppstått en spricka i dem. Men tänk på att aldrig öppna en strömbrytare eller ett uttag om du inte är absolut säker på att strömmen är bruten. Du kan få en stöt som kan kosta dig livet!


Använd petskyddade uttag
Passa på att byta till petskyddade uttag - det är ett enkelt men mycket effektivt sätt att göra barnens upptäckarlust lite säkrare.Välkommen att kontakta oss!

Tony Karlsson
- Elinstallation
0503-351 04, tony@hjoenergi.se
Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600
0705-612 005  jourtjänst

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info Energiföretagen Sverige
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam