Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan HE Elhandel AB Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Elinstallation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Elsäkerhet - Allmänt  
 
Allmänt
Inomhus
Utomhus
Köket
Våtutrymmen
Jordfelsbrytare
Många olyckor sker i våra hem. Men just elolyckor behöver faktiskt inte förekomma alls!

Om du vet vad som är viktigt att se upp med och vad som kan orsaka stötar eller kortslutning, kan du undanröja risken för olyckor med el.


Detta får du göra själv om du har tillräcklig kunskap
• Montera stickproppar
• Montera skarvuttag
• Montera apparatuttag
• Montera lampproppar
• Montera lamphållare
• Montera sladdströmbrytare
• Byta proppsäkringar
• Byta enkla strömbrytare
• Byta vägguttag
• Byta lamputtag
• Reparera stickproppar


Varning!
Om du inte känner till begrepp som skyddsledare, skyddsjord, jordbleck, jordstift eller tvåledarsladd bör du inte ge dig på montering och reparationer.

Om du utför enkla elarbeten på apparater, dra alltid först ut stickproppen ur vägguttaget! Vid arbeten med vägguttag, skruva alltid ut proppsäkringen ur gruppcentralen.

Dra aldrig i sladdarna när du sk bryta strömmen. Dra i själva stickproppen eller lamphållaren.


Skaffa mer kunskap
Vill du lära dig utföra enklare eljobb, skaffa broschyren "Händig med el" som finns hos energibolag, elinstallatörer och elvaruhus.

"Händig med el" är framtagen av Svenska Elverksföreningen och Elektriska Installatörsorganisationen EIO.


Till det här krävs en behörig installatör
• Nyinstallation av fast ledning
• Nyinstallation av ledningsrör
• Nyinstallation av eldosor
• Nyinstallation av uttag
• Ändring av fasta installationer
• Utökning av fasta installationer
• Byte av strömbrytare med flera ledare


Kontakta en elinstallatör med behörighet
Slå upp elinstallationer i Gula Sidorna. Där hittar du lokala elinstallatörer. Försäkra dig om att den elinstallatör du kontaktar har behörighet.

Du kan också kontakta vår installationsavdelning.Välkommen att kontakta oss!

Tony Karlsson
- Elinstallation
0503-351 04, tony@hjoenergi.se
Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600
0705-612 005  jourtjänst

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info Energiföretagen Sverige
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam