Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan HE Elhandel AB Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Elinstallation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Elnät - Nätavgifter  
 

Allmänt
Nätavgifter
Elmätaren

 

        

Nätavgift är den avgift du betalar för transport av elenergi genom elnätet. Denna "fraktkostnad för el" faktureras av ditt nätbolag och är skild från kostnaden för själva elenergin, se Elhandel. Prisnivån för de nätavgifter du betalar står under tillsyn av Statens Energimyndighet.

Nätavgiften är uppdelad i en elöverföringsavgift och en abonnemangsavgift. Elöverföringsavgiften grundas på antal förbrukade kilowattimmar (kWh).

 

Säkringskunder

Säkringskunder kallas de kunder som har en mätarsäkring från 16A upp till 200A.

Prislista för elöverföringsavgift, nät
Elöverföringsavgift fr o m 2019-01-01

Typ av tariff

Elöverföringsavgift per kWh exkl moms

Elöverföringsavgift per kWh inkl moms

Lägenhetstariff

23,60 öre

29,50 öre

Enkeltariff

21,90 öre

27,38 öre

Mellantariff

14,70 öre

18,38 öre

Tidstariff, höglasttid*

34,30 öre

42,88 öre

Tidstariff, låglasttid*

  9,50 öre

  11,88 öre

*Tidstariff
Detta innebär att du under vintermånaderna (november - mars) betalar ett högre pris på veckodagar (måndag - fredag, kl 06-22 verk 2 och ett lägre pris på natt och helg, verk 1.

Ur tariffsynpunkt gäller vintertid även de dagar som det är sommartid under mars månad.

Övriga månader gäller det lägre priset, verk 1. Tiden då den högre tariffen tillämpas kallas höglasttid, eftersom efterfrågan på el då är stor och produktionskostnaderna höga. Tiden för den lägre tariffen kallas låglasttid. 

Energiskatt
Energiskatt tillkommer på elöverföringsavgift ovan. För 2019 är den fastställd till 34,7 öre per kWh (43,4 öre inkl moms).

Prislista för abonnemangsavgift
Abonnemangsavgift (säkringsavgift) per år fr o m 2019-01-01. Priserna anges både exkl moms och inkl moms (inkl moms inom parentes):

Säkring (A)

Lägenhets- tariff

Enkeltariff

Mellantariff

Tidstariff

16

  624 kr     (780 kr)

 

 

 

16

 

  1422 kr    (1778 kr)

    2768 kr      (3460 kr)

   1874 kr       (2343 kr)

20

 

   2088 kr      (2610 kr)

    3831 kr       (4789 kr)

   2437 kr       (3046 kr)

25

 

2788 kr   (3485 kr)

      

   3156 kr       (3945 kr)

35

 

4090 kr    (5113 kr)

  

   4457 kr       (5571 kr)

50

 

6009 kr   (7511 kr)

 

   6314 kr       (7893 kr)

63

 

7628 kr   (9535 kr)

 

7891 kr     (9864 kr)

80

 

9520 kr (11900 kr)

 

   9912 kr    (12390 kr)  

100

 

12005 kr (15006 kr)

 

  12329 kr    (15411 kr)  

125

 

15118 kr (18898 kr)

 

15332 kr   (19165 kr) 

160

 

19469 kr (24336 kr)

 

19553 kr     (24441 kr) 

200

 

24426 kr (30533 kr)

 

  24354 kr    (30443 kr)

Abonnemangsavgiften bestäms av mätarsäkringens storlek i ampere (A).

Förutom avgifterna i tabellen tillkommer en mindre avgift till elberedskap, Elsäkerhetsverket och Nätmyndigheten, f n 57,5 kr/år (71,9 kr/år inkl moms).

 

Effektkunder

Effektkunder kallas de kunder som har en mätarsäkring över 200A.

Närmare information om tariffer och bestämmelser finns att läsa i detta dokument.

 

Övrigt

Nyanslutning
Vid nyanslutning eller utökning av abonnemang tar vi ut en engångsavgift enligt särskilda regler.


Debiteringsrutiner
Alla elmätare är direktavlästa, vilket innebär att alla kunder debiteras faktisk förbrukning månadsvis eller kvartalsvis. För vidare information, se vår sida i länken till höger, "Så läser du din faktura".

Övervakningsplan
Enligt 3 kap. 17§ ellagen och enligt Energimarknads-inspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) finns den årliga rapporten bland nedladdningsbara dokument "Övervakningsplan".

 Välkommen att kontakta oss!

- Kundtjänst  0503-351 01
- Kundtjänst  0503-351 09

Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600
0705-612 005  jourtjänst

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info Energiföretagen Sverige
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam