Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan HE Elhandel AB Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Elinstallation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Elnät - Allmänt  
 
Allmänt
Nätavgifter
Elmätaren

Hjo Energi ansvarar för elnätet, i huvudsak begränsat till Hjo tätort. Vi äger kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för eldistributionen.

Vår uppgift är att se till att strömmen transporteras hem till dig som abonnent. Antalet abonnenter i Hjo Energis nät är drygt 3 400.

Som nätbolag har vi ensamrätt på eldistributionen inom vårt geografiska område. Du kan alltså inte välja nätbolag. Är du osäker på vilket nätbolag du tillhör, framgår det av din elräkning. Hjo Energis nät är helt uppbyggt av markförlagd kabel, vilket innebär att vi normalt ej påverkas av dåligt väder i samma utsträckning som andra elnät. Nätet är så uppbyggt, att vi i de flesta fall, om det blir fel på en sträcka, kan leda strömmen en annan väg. Nätet är därför mycket driftsäkert och har få avbrott.

När det gäller gatubelysningen ansvarar vi för skötsel och drift i hela kommunen.

 

Avbrottsersättning
Du får avbrottsersättning om du varit strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar.

Ersättning fr o m 2007-01-01:

Tidsperiod timmar

% av årlig

nätkostnad

dock lägst

kr

12-24
12,5
900
24-48
37,5
1800
48-72
62,5
2700
72-96
87,5
3600

96 timmar och uppåt, se villkor under "ladda ner dokument" till höger.


Felanmälan
Skulle du ändå råka ut för fel eller strömavbrott har vi jour dygnet runt (telefonnummer - se ruta till höger).


För- och färdiganmälan vid nybyggnation

Om du bygger nytt och önskar ett nytt elabonnemang behöver du lämna in en föranmälan innan arbetet börjar och en färdiganmälan när anläggningen är klar för anslutning.

För att underlägga hanteringen av detta är vi nu anslutna till Föranmälan.nu. Klicka på länken för att komma till sidan.

 Välkommen att kontakta oss!

Kenneth Eriksson - Elnät
0503-351 11, kenneth@hjoenergi.se

Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600
0705-612 005  jourtjänst

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info Energiföretagen Sverige
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam