Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan HE Elhandel AB Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Elinstallation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Elhandel - Elpriser  
 
Allmänt
Elpriser
Intresseanmälan

 

 

Hos oss kan du köpa in elenergin enligt följande alternativ:

  • Tidsbundet avtal - bestämt elpris/kWh under viss tid
  • Börskopplat pris - elpriset följer prisförändringarna löpande
  • Anvisningspris - det elpris som erhålls om ej avtal tecknas  

 

Tidsbundet avtal
Ett tidsbundet avtal kan tecknas för olika lång tid. Om du tecknar fast-prisavtal nu blir priset med leveransstart 2020-09-01

för elområde 3:

Avtalstid

     1 år öre/kWh

       2 år öre/kWh

3 år öre/kWh

Fast pris inkl. elcert.

34,50 (43,13)

35,90 (44,88)

37,90 (47,38)

Priser inom parentes är inkl. moms.

Årsavgift tillkommer, 240 kr per år (300 kr inkl moms).


Vi erbjuder även VattenEl EPD. Priset är 0,5 öre/kWh högre än övriga fastprisavtal. EPD (Environmental Product Declarations) är en varudeklaration som underlättar för kunden att själv bedöma hur miljöanpassad elen är. Certifikatet beskriver miljöpåverkan.

För längre avtal, samt priser för elområde 1,2 och 4, kontakta kundtjänst för aktuellt pris.

 

Börskopplade elpriser
Är du intresserad av elpriser som helt följer marknaden kan vi även erbjuda detta. Rent börskopplade elpriser kan vara mycket låga men kan också bli mycket höga. Över en längre tidsperiod bör normalt ett börskopplat pris bli totalt sett billigast, (jämför rörliga mot fasta räntor).

Börskopplat pris grundas på Hjo Energi Elhandels inköpskostnader för inköp av el och elcertifikat med ett pålägg på 3,4 (4,25) öre/kWh, bindningstid 3 mån.

 

Rörligt Elpris för juli månad 2020, elområde 3

Elpris inkl elcert. öre/kWh 
14,67 (18,337)   

Priser inom parentes är inkl. moms.
Årsavgift tillkommer, 240 kr per år (300 kr inkl moms).


Anvisningspris tilldelas den kund som ej tecknat elavtal. Priset är vanligtvis högre, och vi rekommenderar er att teckna ett av våra övriga avtal.
Anvisat pris grundas på Hjo Energi Elhandels inköpskostnader för inköp av el och elcertifikat med ett pålägg på 13,0 (16,25) öre/kWh

 

Anvisningspris för juli månad 2020, område 3

Elpris inkl elcert. öre/kWh 
24,27 (30,337)  

Priser inom parentes är inkl. moms.
Årsavgift tillkommer, 240 kr per år (300 kr inkl moms).

Jämförpris leveransstart 2020-09-01 elområde 3
Elpris öre/kWh inklusive elcertifikatsavgift, årsavgift och moms. Elnätkostnad ingår ej.

Avtalsform

Lägenhet 2000 kWh

Villa 5000 kWh 

  Eluppvärmd villa 20000 kWh  

Fast elpris 3 år
62,38

53,38

48,88

Fast elpris 2 år

59,88 50,88 46,38

Fast elpris 1 år

58,13

49,13

44,63

Rörligt elprisavtal

33,34 24,34

19,84

Anvisat pris
45,34 36,34 31,84

 

Elcertifikatsavgift
Elcertifikatsavgiften som är till för att främja förnyelsebar energi och som alla får vara med att betala, ingår i elpriset.


Debiteringsrutiner
Elmätarna är direktavlästa, vilket innebär att kunderna debiteras faktisk förbrukning månadsvis eller kvartalsvis. För vidare information, se vår sida i länken till höger, Så läser du din faktura.

Elområden

För information om elområden [pdf]Välkommen att kontakta oss!

- Kundtjänst,
0503-351 09,
 
Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600
0705-612 005  jourtjänst

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info Energiföretagen Sverige
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam