Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan HE Elhandel AB Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Elinstallation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Elhandel - Allmänt  
 

Allmänt
Elpriser
Intresseanmälan

 

    Elmätare med fjärravläsning

Hjo Energi Elhandel AB bedrivs sedan avregleringen 1996.

Närhet, service och lokal kännedom
Hjo Energi Elhandel har det lilla elbolagets fördelar med närhet, service och lokal kännedom.

Samarbete med Vattenfall
Genom vårt samarbete med Vattenfall har vi också samma resurser som ett stort bolag och kan dra nytta av bl.a. deras omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Elhandel betyder handel med elenergi. Tidigare var elhandeln ej konkurrensutsatt, men sedan den 1 januari 1996 kan konsumenten själv välja elleverantör. Den svenska elmarknaden har avreglerats.

Elens ursprung - Miljöpåverkan

Bolagets inköp av el år 2017 fördelar sig enligt följande:

  • Förnyelsebara energislag (vatten och vind)  65%
  • Kärnkraft                                                  35%
  • Fossila bränslen                                         0,0%

Ovanstående produktion ger följande miljöpåverkan:

  • CO2-utsläpp                                       0,03 g/kWh
  • Radioaktivt högaktivt avfall                1 mg/kWhEl, nät och skatt
Avregleringen gäller endast köp av själva elenergin. Som kund måste du också betala nätavgift och skatt. Kostnaden som du kan påverka genom leverantörsbyte utgör därför knappt en tredjedel av den totala elavgiften.

Nätavgift och skatt kan du endast påverka genom att minska din förbrukning av elenergi, se kategorin "Energispar".Diagrammet ovan visar fördelning mellan de olika elkostnaderna. I exemplet har vi utgått från en kund med en årsförbrukning på 10 000 kWh med enkeltariff och mätarsäkring 16 A.Välkommen att kontakta oss!

Monika Kronqvist - Kundtjänst,
0503-351 09, monika.k@hjoenergi.se
 
Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600
0705-612 005  jourtjänst

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info Energiföretagen Sverige
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam