Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan HE Elhandel AB Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Elinstallation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Bredband - Teknik
 

Bredband
Allmänt
Privat
Företag
Teknik
Felanmälan/support
Intresseanmälan

Kabel-TV
Allmänt
Kanaler
Priser
Felanmälan
Intresseanmälan

Vad är bredband?

Bredband handlar om att snabbt kunna skicka stora mängder digital information.  TV-sändningar, telefoni, radio, bilder och musik är exempel på vad som kan förmedlas med digital teknik.  Det finns inte någon officiell definition av begreppet bredband, vilket framgår av följande: 
  • IT-kommissionen, regeringens rådgivare i IT-frågor, menar att bredband inom några år bör innebära en överföringskapacitet på minst 5 Mbit/s (miljoner bit per sekund) i båda riktningarna, d.v.s. till och från användare.

  • I regeringens IT-proposition våren 2000 användes en beskrivning av bredband som minst 2 Mbit/s i båda riktningarna.
    (Källa:  Post-och telestyrelsen, www.pts.se )

Bredband handlar inte om en viss teknik. Optofiber, radiolänk, telefontråd och satellit är exempel på möjliga alternativ för snabb kommunikation och kan därför ingå i en bredbandslösning.

Bredband handlar om en funktion som har stor betydelse för möjligheten att delta i informationssamhället, nämligen att obehindrat och från valfri plats kunna utnyttja internet för allt från affärskommunikation (fakturering, handel, konstruktion) till utbildning, medicin, underhållning och en förändrad demokratiprocess.

Vilka är fördelarna med bredband?

De stora fördelarna med den nya bredbandstekniken är:

  • Snabbare förbindelser: Bredband kan vara allt från tio till flera hundra gånger snabbare än ett vanligt modem.
  • Ingen uppkopplingstid: Du har tillgång till ständig anslutning till Internet och behöver därför inte koppla upp dig via din telefonlinje. Telefonen blir ledig och kan användas som vanligt även när någon surfar på Internet.
  • Fasta kostnader: Du får vanligen en fast taxa för surfning på Internet och för telefoni.

Fler nya tjänster: I dag erbjuds surfning på Internet och telefoni i bredband. Inom en snar framtid kommer s.k. "on demand"-tjänster, där du exempelvis kan hyra filmer och datorprogram samt använda videotelefoni. Virtuella varuhus för varor och tjänster är ett annat exempel där man faktiskt "går" i en miljö och kan ta upp och titta närmare på saker. Utvecklingen går mycket snabbt och ingen kan i dagsläget säga exakt vilka tjänster som kommer att finnas i framtiden.
(Källa:  Post-och telestyrelsen, www.pts.se

Överföringskapacitet:

Ett litet "stapeldiagram" i ord, som illustrerar skillnaden i överföringskapacitet:

                                             (stapelns höjd i meter)

Modem 56 kbit 0,005 m
ISDN 128 kbit 0,010 m
ADSL. kabel-TV, elnät 0,5 - 2,5 m
Satelit, radiolänk 0,5 - 2,5 m
Fiber 100 000 m


Välkommen att kontakta oss!

Support/felanmälan

0503-354 33

Fredrik Hermansson - bredband, kabeltv
0503-351 03, fredrik@hjoenergi.se

Angeliqa Söder - Kundtjänst, bredband, kabelTV
0503-351 01, angeliqa@hjoenergi.se

Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600

Bredband- och TV-
Support/Felanmälan
0503-354 33 må-sö 800-2200

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info Energiföretagen Sverige
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam