Tillbaka till förstasidan  
  Tillbaka till förstasidan Elhandel Elnät Fjärrvärme Bredband/TV Installation
 
Om oss  Kontakt
     
     
Elnät - Nätavgifter  
 

Allmänt
Nätavgifter
Elmätaren

 

        

Nätavgift är den avgift du betalar för transport av elenergi genom elnätet. Denna "fraktkostnad för el" faktureras av ditt nätbolag och är skild från kostnaden för själva elenergin, se Elhandel. Prisnivån för de nätavgifter du betalar står under tillsyn av Statens Energimyndighet.

Nätavgiften är uppdelad i en elöverföringsavgift och en abonnemangsavgift. Elöverföringsavgiften grundas på antal förbrukade kilowattimmar (kWh).

Tidstariff

Detta innebär att du under vintermånaderna (november - mars) betalar ett högre pris på veckodagar (måndag - fredag, kl 06-22 verk 2 och ett lägre pris på natt och helg, verk 1.

Ur tariffsynpunkt gäller vintertid även de dagar som det är sommartid under mars månad.

Övriga månader gäller det lägre priset, verk 1. Tiden då den högre tariffen tillämpas kallas höglasttid, eftersom efterfrågan på el då är stor och produktionskostnaderna höga. Tiden för den lägre tariffen kallas låglasttid. 

Prislista för elöverföringsavgift, nät
Elöverföringsavgift fr o m 2017-01-01

Typ av tariff

Elöverföringsavgift per kWh exkl moms

Elöverföringsavgift per kWh inkl moms

Lägenhetstariff

23,30 öre

29,13öre

Enkeltariff

21,60 öre

27,00öre

Mellantariff

14,40 öre

18,00öre

Tidstariff, höglasttid

33,90öre

42,38öre

Tidstariff, låglasttid

  9,20 öre

  11,50öre

Prislista för abonnemangsavgift
Abonnemangsavgift (säkringsavgift) per år fr o m 2016-01-01. Priserna anges både exkl moms och inkl moms (inkl moms inom parentes):

Säkring (A)

Lägenhets- tariff

Enkeltariff

Mellantariff

Tidstariff

16

  567 kr     (709 kr)

 

 

 

16

 

  1366 kr   (1708 kr)

      2658 kr      (3323 kr)

    1799 kr       (2249 kr)

20

 

2005 kr   (2506 kr)

    3679 kr       (4599 kr)

   2340 kr       (2925 kr)

25

 

2677 kr   (3346 kr)

      

   3030 kr       (3788 kr)

35

 

3928 kr    (4910 kr)

  

   4280 kr       (5350 kr)

50

 

5770 kr   (7213 kr)

 

   6063 kr       (7579 kr)

63

 

7325 kr   (9156 kr)

 

7578 kr     (9473 kr)

80

 

9141 kr (11426 kr)

 

  9518 kr      (11898 kr)  

100

 

11528 kr (14410 kr)

 

  11839 kr    (14799 kr)  

125

 

14517 kr (18146 kr)

 

14723 kr   (18404 kr) 

160

 

18695 kr (23369 kr)

 

18776 kr     (23470 kr) 

200

 

23455 kr (29319 kr)

 

  23385 kr    (29231 kr)

Abonnemangsavgiften bestäms av mätarsäkringens storlek i ampere (A).

Förutom avgifterna i tabellen tillkommer en mindre avgift till elberedskap, Elsäkerhetsverket och Nätmyndigheten, f n 55,6 kr/år (69,5 kr/år inkl moms).

Nyanslutning
Vid nyanslutning eller utökning av abonnemang tar vi ut en engångsavgift enligt särskilda regler.


Debiteringsrutiner
Alla elmätare är direktavlästa, vilket innebär att alla kunder debiteras faktisk förbrukning månadsvis eller kvartalsvis. För vidare information, se vår sida i länken till höger, Så läser du din faktura.

Övervakningsplan
Enligt 3 kap. 17§ ellagen och enligt Energimarknads-inspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) finns den årliga rapporten bland nedladdningsbara dokument.Välkommen att kontakta oss!

Monika Kronqvist - Kundtjänst
0503-351 09, monika.k@hjoenergi.se

Birgitta Lagerroth Holmgren - Kundtjänst,
0503-351 01, birgitta@hjoenergi.se
Telefon
0503-351 00 må-fr 730-1600
0705-612 005  jourtjänst

Kundinformation
» Din energiförbrukning
» Elsäkerhet
» Energirådgivning
» Konsumentens rättigheter
» Allmänna avtalsvillkor
» Övervakningsplan
» Leveranssäkerhet
» Avbrottsersättning
» Info från Svensk Energi
» Så läser du din faktura
» Flyttanmälan
» Ordlista
» Länkar

     
     
Hjo Energi AB, Box 66, 544 21 Hjo  |  Telefon: 0503-351 00  |  E-post: energi@hjoenergi.se
 
En hemsida från Anhede media & reklam